سیر انجمن اسلامی از تشکیل تا بن بست

در سال 80 که ديگر دانشگاهها شاهد رکود نسبي فعاليتها و تحرکات سياسي بودند اولين تشکل سياسي با نام انجمن اسلامي دانشجويان در دانشگاه قم افتتاح شد .

اما اندکي پس از شروع به کار انجمن اسلامي اين تشکل با مشکلات مختلفي روبرو گرديد که مهمترين آنها عدم موافقت مسئولين دانشگاه با فعاليت هاي انجمن بود . در اين مرحله مسئول نهاد که عضو هيئت نظارت بود از دانشگاه رفته بود و نماينده وزير نيز حضوري فعال و مستمر نداشت و از وي براي تشکيل جلسات هيئت نظارت دعوت جدي صورت نمي گرفت . در نتيجه موافقت يا مخالفت با فعاليتها تنها وابسته به نظر رياست دانشگاه بود . هنگامي که شوراي مرکزي دوم کار خود را آغاز نمود بسياري با اين تصور که ترکيب جديد شورا هماهنگ با مسئولين دانشگاه بوده، ارتباط خوبي با آنها دارند اميد داشتند تا انجمن به راحتي و به دور ازهرمشکل و دردسري به فعاليت بپردازد.

ضعف و خودسري مسئول مربوطه ،درانجام وظايفش ، مخالفتهاي غير منطقي و بدون استدلال با فعاليتها، نشستها وسخنرانيها وصادرنشدن مجوزبراي برنامه ها وجلسات مختلف انجمن وتبعيضهاي آشکار ميان اين تشکل و بخشهاي ديگر موارد متعددي بود که به هيچ عنوان نمي شد آنها را ناديده گرفت.

بالاخره دولت شوراي مرکزي دوم هم به سر آمد و در ارديبهشت 82 شوراي سوم تشکيل شد به اين اميد که نيروهاي تازه نفس با رويکردي جديد از آغاز مهر حرکتي نوين و رو به رشد را در محيط خموده و راکد دانشگاه ايجاد نمايند . اما متاسفانه اين بارحتي برگزاري کلاسهاي آموزشي سياسي که پيش از اين به راحتي انجام مي شد با معضل روبرو شد. مخالفت با جلسه بررسي پروتکل الحاقي تا آخرين ساعات، مخالفت با برگزاري تريبون آزاد دانشجويي، عدم تحويل فيلم مراسم 16 آذر و مراسم سخنراني کانديداهاي انتخابات مجلس و...از اين دست است .

از سوي ديگر ضعف اساسنامه انجمن اسلامي چيزي بود که ذهن گردانندگان انجمن را از همان زمان شروع به کار انجمن به خود مشغول ساخته بود.انجمن اقدام به برگزاري نشست شوراي عمومي نمود.دراين نشست اعضاي هيئت رئيسه انتخاب شدند و تغييراتي در جهت اصلاح اساسنامه و تعيين ساختار مطلوب تشکيلاتي انجمن با توجه به شرايط دانشگاه تصويب شد. در آغاز ارديبهشت 83  نشست بعدي شوراي عمومي انجمن تشکيل شد و تغييراتي ديگردرهمان راستا به تصويب شورا رسيد. در اين بين برخي افراد لغو عضويت شده که در مهلت مقرر به لغو عضويت خود اعتراض نکرده بودند قصد اخلال در برگزاري اين نشست را داشتند که موفق نشدند . در همين حال انجمن طي مکاتبه اي از هيئت نظارت خواست تا ضمن تاييد نهايي تغييرات اساسنامه با برگزاري انتخابات شوراي مرکزي در اواخر ارديبهشت موافقت نمايد .

اعتراضهاي غير منطقي از سوي گروهي کوچک ظاهرا بهانه مناسبي بود تا بعضي از مسئولين  که از ديرباز ميلي به تشکيل انجمن اسلامي نداشت، فعاليتهاي انجمن را به حالت تعليق درآورد.

نهايت آنکه سابقه بسيار تاريک مجموعه دانشگاه در عدم همکاري با انجمن در هر سه دوره شورا ي مرکزي و کارشکني و سنگ اندازي در طي مسير آن و تخلفات گسترده و مکرر از مقررات مربوط و ...  اينها همه و همه باعث شد:

تا دست اندرکاران انجمن اسلامي به اين نتيجه برسند که با اين شرايط عملا انجمن توان ادامه راه خود بنابر وظايف، رسالتها،آرمانها و وعده هاي داده شده به دانشجويان را ندارد.

/ 3 نظر / 38 بازدید
الياس

سراغی نميگيری؟

khob ke chy???????????????