هنوز زنده ام

خوب خیلی وقت بود هیچ مطلبی کار نکرده بودم.

گفتم بیام یه اطلاع رسانی کنم بگم "هنوز زنده ام"

دوران دانشجویی که تموم شد و شدیم آقا مهندسیول

از پارسال هم که در مسیر مقدس طلبگی پا نهادیملبخند

ببینیم که آخر و عاقبتمون چی میشه....

/ 0 نظر / 42 بازدید